Menu

Disclaimer

Voorwaarden disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.plattegrondzaken.nl

Er is veel aandacht besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die Plattegrondzaken aan de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Plategrondzaken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Plattegrondzaken.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

Intellectueel eigendom
Deze website met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten zijn eigendom Recreatiezaken. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Recreatiezaken. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.